Mısır Çarşısındaki Dua Balkonu

Mısır Çarşısındaki Dua Balkonu

Asırlarca vazifesini yerine getirmiş ama şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş olan “Dua Balkonu”nun kutlu hikâyesini bilir misiniz? Hani o esnafların helal rızık için topluca dua ettiği, birlik beraberlik içinde “âmin” seslerinin arşa yükseldiği, istenilenin yalnızca Allah’tan istenileceğine kanaat getirildiği nam-ı diğer dua balkonu şimdilerde adeta; köşesine çekilmiş bir aile büyüğü gibi vazife alacağı günü beklemekte.

Evet, dertlere deva olan kurutulmuş bitkilerin, çeşitli otların ve yüzlerce tür baharatın satıldığı Mısır Çarşısı 1660 yılında Padişah IV. Mehmed’in annesi Turhan Valide Sultan tarafından Yeni Camii’ye gelir sağlaması amacıyla Hassa Başmimarı Kâzım Ağa’ya yaptırılmıştır. Yaptırıldığı yıllarda Yeni Çarşı veya Valide Çarşısı diye anılan yapı daha sonraki yıllarda Mısır’dan gelen çeşitli baharatların burada satılması sebebiyle Mısır Çarşısı diye adlandırılmıştır ve günümüze kadar bu isimle gelmiştir.

Rivayetlere göre çarşının altı kapısından biri olan Haseki Kapısının üzerinde esnaf mahkemesi bulunmaktadır. Osmanlı döneminde bu mahkeme kadılara başvurmadan evvel esnaf ve halk arasında çıkan anlaşmazlıkları çözer tatlıya bağlardı. Böylece çarşıya daimi adalet ve sükûnet hâkim olurdu.

Çarşının kültürel olarak bizlere bıraktığı bir diğer miras da “Dua Balkonu”dur. L şeklinde yapılan çarşının uzun ve kısa kollarının birleştiği alan, hizmet verdiği her dönemde “Dua Meydanı” diye anılmıştır. Parmaklı bir balkon şeklinde planlanan bu bölüm, çarşının göz kamaştırıcı mekânlarından biridir.

İnşa edildiği dönemden 1940 yılındaki yangına kadar tam 380 yıl Mısır Çarşısı esnafı sabah dükkânlarını açmadan bu balkon etrafında toplanır ve bir görevli bu balkondan esnafa seslenerek dua eder, hayırlı işler dilekleriyle âmin dendikten sonra dükkânlar açılırdı.

1940-1943 yılları arasında yapılan tadilat ve çarşının kapalı kalmasından dolayı bu gelenek bırakılmış, esnaf ise kültür ve inancımız gereği dükkânlarını açarken kendileri dua ederek işle başlamışlardır.

Ne diyelim yenide Dua Balkonları inşa edilecek bilince ulaşmak duası ile..