GÖNÜL MAKAMI

GÖNÜL MAKAMI

Savaş Barkçin, tasavvuf müziği alanında yaptığı önemli araştırmalarla müziğimize, kültürümüze, sanatımıza önemli katkılar sağlayan bir isim.

Gönül Makamı, mûsikîmizden hareketle anlam arayışımıza vesile olacak, sahih tasavvuf geleneğinden beslenen önemli bir çalışma. Savaş Barkçin, bu kitabında “aşkın sanatı” nasıl bir sanattır meselesini anlamak üzere, büyük mûsikî üstâdlarından hareketle bir yol çizerek, muhabbet ve meşk kültürüne her alanında birincil önem veren bir medeniyetin, günümüzde sağlıklı bir okuma ve yorumunu yapma çalışıyor.

Gönül Makamı,  müzik dalında ödüle layık bulunmuştur.