26 Mayıs Salı |
Yazarlar Yazar: Turgut Güler

Turgut Güler

Turgut Güler
58 YAZI 0 YORUM

“Top Benem Çevgânı Aldum Çalaram”

Sık sık kullandığımız “ata sporu” sözü ile “güreş”i kastediyoruz. Arada bir “cirit”in de bu paranteze girdiği oluyor. Neredeyse unutulma noktasına gelen ecdâd sporlarından biri...

DEMİR PERDE, KİTÂBE-İ SENG-İ MEZÂR VE KERKÜK

 “Hürriyet”in, hür insanlar için nîmet, esâret altındakiler içinse “hasret” sembolü olması, eşyânın tabiatındandır. Zîrâ Hz. Âdem, yalnızlığına çâre bulan Hz. Havva’ya, “kul”ca davranmayı öğretirken,...

Çift Bozanlar ve Namık Kemal

Eskilerin “kesret” dediği çokluk; bâzen öğünme, bâzen de yerinme vesîlesi oluyor. İstanbul’un, “sür’at” kelimesini âciz bırakan nüfûs artışı; yerinme faslına giriyor. Dünyâ’nın, tereddütsüz en güzel...

Pîr-i Mugân Hil’ati

Lâle Devri demekle, bir çiçek mekânına hapsedilmeye çalışılan koskoca bahçeler mahşeri, artık sâdece bir isimden ibâret kalan Sa’dâbâd maestroluğundaki gür sadâlı koro, icrâsını yine...

NEDÎMÂNE PEŞREV ÇEKMENİN GAZELE AKSİ

Türk şiirinde İstanbul sevdâlısı sayılabilecek birkaç isim arasında Yahyâ Kemâl’le birlikte öne çıkan bir de Nedîm var. Lâle Devri’nin bu sembol ismi, dîvân geleneğinin...

Sitem Hep Âşinâlardan Gelir

Üzerinde yaşadığımız topraklar; stratejik, jeopolitik bir sürü sebep yüzünden, başağrısı bol diyârlar listesinin zirvesinden hiç inmiyor. Buna, tapu bedeli denilebileceği gibi, fatalist gözlükle kader...

Kasîrü’l-akl ve Türk Tarihi

Târîhin doğru yazılması kadar, doğru anlaşılması da millî mukadderâtı tâyin edici bir mühim iştir. Ne yazık ki, ikinci şık üzerinde tam mutâbakat sağlanabilmiş değil....

Kahraman ve Fedâkâr

Kavmîyet hissinin daha yeni belirdiği zamanlarda, M.Ö. VII. asırda, Avrupa ile Asya’nın tokalaştığı bir coğrafyada târîh önüne çıkan Sakalar; öncesinde ve sonrasında meydâna gelen...

EVLÂD-I FÂTİHÂN, FETİH ÇAĞLAYANI VE GÖNÜL KANATLANMASI

Bugün İstanbul’un en mâruf semtlerinden biri “Osmanbey” adını taşıyor. Bu kelimeyi duyanlar, ya Osmanlı Devleti’nin bânisine yâhut meşhûr müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey’e...

ŞEHRBÂNÛ’DAN GAZZÂLÎ’YE GİDİP GELEN KELİMELER

Üzerinden on üç asrı aşkın bir zaman geçmesine rağmen, İslâm Dünyâsı’nın kanayan yarası olmaya devam eden “Kerbelâ” kıtâlinden sağ çıkan tek erkek, Ali Zeynelâbidin...