ANADOLU TÜRK MASALLARINDAN DERLEMELER

ANADOLU TÜRK MASALLARINDAN DERLEMELER

Prof. Dr. Necati Demir, kültürümüzün karşı karşıya olduğu sıkıntıların farkında bir aydın olarak, yaklaşık otuz yıldır hiç durmadan ve dinlenmeden kültür varlıklarımızın kayıt altına alınması ve bunların geniş kitlelerce okunup bilinmesi uğraşı içindedir. Anadolu Türk Masallarından Derlemeler başlığıyla sunulan bu çalışmada, Necati Demir 1985 yılından bu yana Anadolu’nun muhtelif yörelerinden, bizzat masal anlatıcılarının kendilerinden dinleyerek kayda aldığı 330 masal bulunmaktadır. Kültürün önemli bir ögesi olan masalların kaybolmadan derlenip yazıya aktarılması ve gelecek nesillere kazandırılması yönünde son derece önemli bir çalışma olan Anadolu Türk Masallarından Derlemeler kitabı halk bilimi dalında ödüle layık bulundu.